Πολιτική Επιστροφών | Super Pharm - Φαρμακείο στη Θεσσαλονίκη

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Ο αγοραστής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου -4- παρ.10 του Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση αγοράς του προϊόντος/υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα αγοράς του προϊόντος, με έγγραφη κοινοποίηση (μέσω email στο [email protected]spharm.gr) του αιτήματός του προς την εταιρία. Ακολούθως η εταιρία θα επιστρέψει στον αγοραστή τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του προϊόντος κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννοήσεως μαζί του. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, ο αγοραστής δεν δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης και η εταιρία δεν έχει πλέον καμία συναφή υποχρέωση απέναντι στον τελευταίο.

Όροι Επιστροφής

  • Η ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιστροφή να μη ξεπερνάει τις 14 ημερολογιακές ημέρες.
  • Η συσκευασία να μην έχει παραβιαστεί και να βρίσκεται στην αρχική της (εργοστασιακή) κατάσταση.
  • Το προϊόν προς επιστροφή να συνοδεύεται με την απόδειξη αγοράς ή το τιμολόγιο.

Σημείωση: Σε περίπτωση που οι λόγοι της ακύρωσης δεν βαραίνουν την Εταιρεία, τα έξοδα που θα προκύψουν (μεταφορικά, έξοδα τραπεζικού εμβάσματος) επιβαρύνουν τον αγοραστή.

Προσοχή!
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία απαγορεύεται η πώληση φαρμάκων μέσω διαδικτύου, καθώς και η παραλαβή ή εκτέλεση συνταγών.

X
preloader